works
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recensioner/reviews,
övriga publikationer och texter/related publications and texts,
SKISS, NIO RAPPORTER, red Anders Widoff och Malin Lobell. Konstfrämjandet 2011.
Vad ser du, text Isabell Dahlberg. Region Skåne (Konsten på kvinnokliniken) 2009.
STADSDELSKONSTNÄR 2009, texter av Åsa Maria Bengtsson, Angela Cesarec. Malmö konsthall 2009.
SYDNYTT 2, Malmö Konsthall 1992, förord Sune Nordgren, texter av Anders Rosdahl/Clemens Altgård.
80-tal nr 34-35 1990, bilder i tidskriften.
Dal Paese Fatato, La Casa di Masaccio, San Giovanni Valdarno 1989, texter av Björn Springfeldt och Staffan Schmidt. Malmö Stad 1989.
Kvinnovetenskaplig tidskrift 3-4 1989, bilder i tidskriften.