works
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberte och Jacob, Malmö Latinskolas bibliotek 2002 (detalj under arbete).

Utflykten, Geriatrisk avd, Östra sjukhuset, Malmö 1992 (detalj).

Befolka tunneln, projekt tillsammans med Astrid Göransson, tunneln under Föreningsgatan utanför Stadshuset i Malmö 1986.