works
 


2013 Plattform, handledare för Kulturcentrum Skåne i samarbete med Johan Suneson, Norra Fäladen, Lund.
2010–11 Konst i vården i arrangemang av Konsträmjandet, Malmö.
2009 Stadsdelskonstnär, en månad långt utsmyckningsprojekt med elever och lärare på Jägersroskolan i samarbete med Åsa Maria Bengtsson och Malmö Konsthall.
2007 Skiss, Konsträmjandet, tillsammans med Anna Bokström se bl.a www.rollon.net ”konst och utrymme”och www.konsträmjandet.org ”Skiss”